Davet

Sevgili Meslektaşlarım,

Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği olarak İstanbul'da 8 – 10 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 11. Ulusal Ürojinekoloji Kongre'mizde sizlerle buluşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz.

Kongrelerimizin klasiği olan canlı cerrahi oturumu ile yine klasik ve yeni nesil cerrahiler, konusunda uzman yabancı ve yerli cerrahların katılımı ile interaktif bir ortamda yapılacaktır.

Her zaman olduğu gibi bu kongremizde de ürojinekolojide son yıllarda kabul görmüş uygulamalar ile multidisipliner yaklaşımlar üzerine pratik odaklı kurslara özel vurgu yapılacaktır. Kozmetik jinekoloji, obstetrik anal sfinkter hasarı tamiri, pelvik taban görüntüleme yöntemleri ile temel ürodinami gibi konularda uzman hekimlerimizin zengin içerikli uygulamalı kursları da kongre programımızın önemli bir parçasını oluşturacaktır.

Kongremiz, ekip çalışmasının ile bilgi alışverişinin değerini ön planda tutarak, ürojinekoloji hemşireliği oturumlarına ve fizyoterapi kurslarına da geniş yer ayıracaktır.

Deneyimli cerrahların ve genç meslektaşlarımızın benimsediği ve uyguladıkları tekniklerin paylaşılması ve tartışılmasına olanak sağlayan ve katılımcıların ilgi gösterdiği video maratonu oturumu yine kongremizde yer alacaktır.

Kongremizin en büyük zenginliklerinden biri de sizlerden gelecek bildirilerdir. Tüm bildiriler e-poster alanında tüm kongre boyunca paylaşılıp kongre özet kitapçığında yayınlanacaktır. Değerlendirme komitesince seçilecek olan bildiriler sözlü sunum oturumunda sunulacaktır. Sözlü sunum ve video bildiriler arasından ilk 3’e giren meslektaşlarımıza ödüller verilecektir.

Biz, dünyadan ve ülkemizden deneyimli seçkin bilim insanlarının bir araya geldiği, ürojinekoloji alanında herkesin deneyimlerini paylaşıp tartışabildiği ve en güncel gelişmeleri ele aldığımız bir bilimsel buluşma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Yıllarını ürojinekolojiye adamış, hizmet sunmuş ve araştırma yapmış olan değerli meslektaşlarımızla birlikte, aynı zamanda bu alana yeni ilgi duyan ve hastalarına güncel bilgi ve deneyimlerle hizmet sunmak isteyen tüm sağlık profesyonellerini kongremize davet etmekten büyük onur duyuyoruz.

Katılımınız ve katkılarınızın, ülkemizde ürojinekolojinin daha da gelişmesini sağlayacağına inanıyor, sizleri kongremizde görmek için sabırsızlanıyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,

Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Adına;

Prof. Dr. Funda Güngör Uğurlucan

ÖNEMLİ TARİHLER